"Хот девелопмент" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орлоо

Эдийн засаг

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны зургаадугаар сарын 13-ны өдрийн 210 тоот тогтоол болон "Монголын хөрөнгийн бирж"-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 18-ны өдрийн А/57 дугаар тушаалын дагуу Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Хот девелопмент" хувьцаат компаниас хаалттай хүрээнд гаргаж буй нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 20,500,000 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж бүртгэн, компанийн нийт хувьцааны тоог 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 28,970,054 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа. 

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ