Ноолуурын үнийн асуудлыг хэлэлцэж байна

БОДЛОГО

https://www.facebook.com/news.mn.agency/videos/536725273680954/