С.Магнайсүрэн: 534 төслийн үнийн өөрчлөлтийг тооцоход 274 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт хийх тооцоо гарсан

БОДЛОГО

БХБЯ-ны удирдлагууд төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн барилгуудын магадлалын талаар мэдээлэв. БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн "УИХ-аас энэ оны улсын төсвийг батлахад дагалдан гарсан тогтоолд хоёр үүргийг Засгийн газарт өгсөн.

 

Нэгдүгээрт, Үнийн өсөлтийн индексийг батлах

Хоёрдугаарт, Үнийн өсөлтийг тооцож, төсөвт өртгийн өөрчлөлтийн талаар санал боловсруулж танилцуулах.

Энэ дагуу БХБЯ дээр бүх яамдын болоод бусад байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсэг байгуулагдаж ажилласан. Үнийн өсөлт тооцогдоогүй үлдсэн төсөл арга хэмжээнүүдийг богино хугацаанд хэлэлцэж, дахин танилцуулна. Нийт 1100 гаруй төсөл арга хэмжээнүүд үргэлжлэн хийгдэж байгаа. Үүнээс 534 төсөл арга хэмжээний үнийн өөрчлөлтийг тооцож, УИХ-ын төсвийн байнгын хороонд танилцуулсан. Үүнд 274 тэрбум төгрөгийн нэмэлт шаардлагатай гэдэг танилцуулга хийсэн. Мөн 314 төсөл арга хэмжээ үнийн өсөлтийн магадлалын арга хэмжээнд хамрагдаагүй үлдсэн. Энэ нь тухайн төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэж байгаа компанийн хариуцлагын асуудал. Барилгын материалын үнийн өөрчлөлтөд тооцогдож магадлалд хамрагдаагүй аж ахуй нэгжүүдийг наймдугаар сарын 01 хүртэл дахин авч хэлэлцэх бололцоог олгож байгаа. Тиймээс үнийн өсөлтийн өөрчлөлтөд хамрагдаагүй аж ахуй нэгжүүд энэ хугацаанд бүрэн хамрагдах боломжтой. Холбогдох газрууд баярын өдрүүд болон амралтын өдрүүдэд ажиллана" хэмээв.