Нийт 63 компанийн хувьцаа арилжаалжээ

Эдийн засаг

"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2022 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 6,447,763,020.53 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:

Нийт 63 компанийн 7,229,336 ширхэг хувьцааг 6,038,084,691.96 төгрөгөөр арилжааллаа. 


Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:

 

Симбол

Компанийн нэр

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

1

APU

АПУ

         4,038,097.00

           5,117,935,340.00

2

AARD

Ард санхүүгийн нэгдэл

             62,703.00

              220,604,919.00

3

BODI

Бодь Даатгал 

         1,183,624.00

              152,602,802.00

4

TNGR

Тэнгэрлиг медиа групп 

             10,240.00

              102,638,820.00

5

SBM

Төрийн банк

             94,873.00

                67,965,691.89

6

INV

Инвескор ББСБ

             14,088.00

                61,742,783.00

7

TUM

Түмэн шувуут

           189,951.00

                58,042,244.29

8

UID

Улсын их дэлгүүр

               9,346.00

                38,284,886.00

9

MNDL

Мандал даатгал

           335,841.00

                26,503,993.89

10

CUMN

Сэнтрал Экспрес Си Ви Эс

           126,635.00

                22,777,288.63

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:

 

Симбол

Компанийн нэр

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

1

MIBG

Мандал Капитал Маркетс 

         8,222,654.00

         10,229,217,403.56

2

MNET

Ард секюритиз 

         2,108,062.00

              973,075,477.85

3

TTOL

Апекс Капитал 

         1,051,913.00

              198,627,482.51

4

STIN

Стандарт инвестмент 

         1,289,910.00

              175,483,547.91

5

GLMT

Голомт Капитал 

           461,830.00

              160,261,636.43

6

TDB

Ти ди би секьюритис

           238,931.00

              105,363,050.52

7

ARD

Өлзий энд КО капитал

           155,235.00

                84,771,743.63

8

ZGB

Таван Богд Капитал

           301,929.00

                81,750,716.61

9

BDSC

БиДиСек

           239,632.00

                64,341,685.25

10

NOVL

Новел инвестмент 

             11,468.00

                37,786,861.00

2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА: 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:   

Д/д

Өдөр

Үнэт цаасны нэр

Арилжсан ширхэг

Үнийн дүн

Дээд

Доод

1

2022.10.24-2022.10.28

ETTM-BD-10/04/23-C0010-10

            400

           37,898,000

           97,990

            91,000

Нийт 

            400

           37,898,000

 

 

2022 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 400 ширхэг үнэт цаасыг 37,898,000 төгрөгөөр арилжаалав.

3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:

 

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Ширхэг

Үнийн дүн

1

MFG

Мандал Ирээдүйн Өсөлт

107,342

99,419,227.55

2

XOC

Үндэсний Хувьчлалын Сан

164,536

                18,567,176.81

2022 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 271,878 ширхэг нэгж эрхийг 117,986,404.36 төгрөгөөр арилжаалав.

4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:   

 

 

Өдөр

Үнэт цаасны нэр

арилжсан ширхэг

үнийн дүн

дээд

доод

1

10/24/2022-10/28/2022

NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5

             2,655

             265,500,000

       100,000.00

100,000.00

Нийт 

             2,655

        265,500,000.00

 

 

2022 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,655 ширхэг үнэт цаасыг 265,500,000.00 төгрөгөөр арилжаалав.

5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:

 

Д/д

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

нэгж үнэ

арилжсан ширхэг

үнийн дүн

1

2022.10.24

APU

АПУ

          1,266.00

                 3,949,448

                   5,000,001,168

Нийт

 

 

       3,949,448.00

        5,000,001,168.00

2022 оны 10 дугаар сарын 24-нөөс 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 3,949,448 ширхэг үнэт цаасыг 5,000,001,168.00 төгрөгөөр арилжаалав.

2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,540,482,333,732 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 34,602.12 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 3.13 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ