Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ 0.7 хувиар өсчээ

Эдийн засаг

2022 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 3.5 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.7 хувиар өссөн байна.