Мал тооллогын лавлагааг "E-Mongolia"-гаас авах боломжтой

ДЭД БҮТЭЦ

"E-Mongolia"-д шинээр долоон лавлагаа  үйлчилгээ нэмж оруулахаар төлөвлөжээ. Ингэснээр иргэн өөрийн нэр дээрх мал сүргийн талаарх лавлагааг авах боломжтой болж байна. Үүнээс гадна,

  • Алтанбулаг чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах бүртгэлийн гэрчилгээ

Үндэсний статистикийн хороо

  • Мал тооллогын лавлагаа (Иргэн)
  • Мал тооллогын лавлагаа (ААН)

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

  • А3 сертификатын лавлагаа

Дархан-Уул аймаг

  1. Тохирлын үнэлгээ хийлгэх хүсэлт (Иргэн)
  2. Тохирлын үнэлгээ хийлгэх хүсэлт (ААН)
  3. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтын хүсэлт (ААН)

Өнөөдрийн байдлаар E-Mongolia систем нь төрийн 764 үйлчилгээг нэвтрүүлж, иргэдэд давхардсан тоогоор 10 сая гаруй удаагийн цахим үйлчилгээ үзүүлж, 167 тэрбум орчим төгрөг хэмнэсэн байна.