ШӨХТГ: 16 иргэний гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэсэн байна

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

“Хэрэглэгчийн мэдээллийн 115 төв”-д нийт 160 иргэн хандсанаас 115 утсанд 131, чатботод 5, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах “11-11” төвөөс 12 гомдол мэдээлэл ирсэн бөгөөд 78 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 48 иргэний гомдол, мэдээлэл судлагдаж хариу өгөхөөр хүлээгдэж, чанаргүй дуудлага 2, 3 иргэний гомдлыг өргөдлөөр оруулан, 13 иргэний гомдлыг санал, хүсэлтээр хүлээн авч, хариуцсан албан тушаалтанд мэдэгдэн, 16 иргэний гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэсэн байна.

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР