Гашуунсухайт өртөөг аюултай ачаанд нээлттэй өртөөгөөр зарлалаа

БОДЛОГО

Гашуунсухайт өртөөг аюултай ачаанд нээлттэй өртөөгөөр зарлалаа. 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2021 оны тавдугаар сарын 17-ны өдрийн А/71 дүгээр хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам”-ын 1-р зүйлийн 1.2,3 дугаар зүйлийн 3.3.1, 3.3.3, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.5, 9.5.6, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын 2023 оны аравдугаар сарын 19-ний өдрийн 01/1037 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн 2023 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Тавантолгой төмөр зам ХХК-ийн Гашуунсухайт өртөөг аюултай ачаа ачиж, буулгах үйл ажиллагаанд нээлттэй өртөөгөөр зарлалаа гэж Тавантолгой төмөр зам ХХК-иас мэдээллээ.