Өнөөдөр нийт шүүгчийн хуралдаан болно

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааныг 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр товлолоо.

Хуралдаанаар Иргэний хөдөлгөөний намын дарга болон хаягийн өөрчлөлт, Ард түмнээ хайрлая намын нэрийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийг тус тус хэлэлцэнэ.

Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргилоос албан бичгээр ирүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай болон Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)-ийн урьдчилсан төсөлд санал өгөх асуудлыг хэлэлцэх юм.