"Омни ассет" хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Эдийн засаг

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 2/4488 тоот албан бичгийн дагуу "Омни ассет ТЗК” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан "Омни ассет" ХБҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг өнөөдөр буюу 2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс OABS-BD-27/11/25-C0056-19.6 кодтойгоор эхлүүллээ.  

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ